ZWIŃ/ROZWIŃ
BANER

WITAMY NA STRONIE NASZEJ BIBLIOTEKI.

 

 

Zakończenie

Biblioteki Publiczne w Bielsku Podlaskim w okresie międzywojennym
Wojenna pożoga 1939-1941
Powojenne losy bielskiej biblioteki
Księgozbiór i czytelnictwo
Zakończenie
Bibliografia i Załączniki

Niniejsza praca nie zamyka ostatecznie historii dziejów MBP w Bielsku Podlaskim, lecz poszerza ją i wzbogaca o nowe informacje, które udało się uzyskać ze źródeł archiwalnych, zbiorów prywatnych, a przede wszystkim ze wspomnień i relacji czytelników. 
Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim sympatykom biblioteki, dzięki którym udało się ustalić początki powstania placówki, jej lokalizację oraz przybliżyć nieznane dotąd jej tragiczne losy z okresu wojny i okupacji. Pozyskane od czytelników dokumenty: fotografie, woluminy z pieczątkami placówki, druki upomnień bibliotecznych z okresu międzywojennego wzbogacone ustnymi relacjami, stały się bezcennym źródłem informacji. Dzięki tym dokumentom można udowodnić, ze MBP w Bielsku Podlaskim ma o wiele starsze tradycje niż wskazują na to aktualne opracowania i kroniki placówki. 
Celem niniejszego opracowania było ukazanie przemian organizacyjnych, jakie obejmowały bibliotekę w kontekście zmian ustrojowych i administracyjnych po 1944 r. Dotyczyło to głównie sieci bibliotecznej w latach 1948-1975, zmian w strukturze organizacyjnej placówki, stanu czytelnictwa i bazy lokalowej. 
Należy podkreślić, że w ostatnich latach MBP oprócz udostępniania zbiorów prowadzi różne formy pracy kulturalno-oświatowej. Należą do nich międzyszkolne konkursy literackie, recytatorskie, plastyczne, promocje książek i wydawnictw. 
W celu rozwijania zainteresowań czytelniczych u dzieci i młodzieży organizowane są również spotkania autorskie, prelekcje i imprezy kulturalne. W trosce o czytelników niepełnosprawnych został utworzony Punkt Książki Mówionej. 
      Pod wpływem zapotrzebowań czytelniczych w działalności MBP zachodzą ustawiczne zmiany. Oprócz gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych, placówka udostępnia również zasoby informacyjne. Jest to możliwe dzięki rozwijającej się komputeryzacji i działaniom służby informacyjno-bibliograficznej. Coraz większa liczba czytelników korzysta z Internetu i wydawnictw multimedialnych. 
Biorąc pod uwagę zainteresowanie tą formą pozyskiwania informacji, należy przypuszczać, że w przyszłości Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim stanie się miejskim centrum informatycznym. 

Fundacja Orange

Biblioteka bierze udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek"...

czytaj wiecej

Uwolnij Książkę

Biblioteka bierze udział w programie "UWOLNIJ KSIĄŻKĘ"...czytaj wiecej

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej... czytaj wiecej