ZWIŃ/ROZWIŃ
BANER

WITAMY NA STRONIE NASZEJ BIBLIOTEKI.

 

 

Wojenna pożoga (1939- 1941)

Biblioteki Publiczne w Bielsku Podlaskim w okresie międzywojennym
Wojenna pożoga 1939-1941
Powojenne losy bielskiej biblioteki
Księgozbiór i czytelnictwo
Zakończenie
Bibliografia i Załączniki

W pierwszych dniach września 1939 r. na wieść o wybuchu wojny, mieszkańców Bielska Podlaskiego ogarnęła panika. Wkrótce na niebie pojawiły się nieprzyjacielskie samoloty, zrzucające bomby na upatrzone cele. Kierowniczka Biblioteki Miejskiej – Raisa Miłkowska, ratując księgozbiór, przekazała pospiesznie czytelnikom na przechowanie co cenniejsze woluminy. Wkraczające do miasta oddziały niemieckie przejęły władzę na krótko, gdyż już 20 września opuściły Bielsk Podlaski, a trzy dni później miasto zajęła Armia Czerwona, włączając je do Socjalistycznej Republiki Białoruskiej. Nowa władza organizowała urzędy, zmieniała nazwy ulic, zakładała szkoły i placówki kultury. Do nowych wymogów ustrojowych została przystosowana również Biblioteka Miejska (prawdopodobnie zmieniono nazwę placówki). Po przeprowadzeniu selekcji księgozbioru, książki o niekorzystnej dla ustroju socjalistycznego treści (w większości pisarzy polskich) zostały zdeponowane w budynku byłych koszar carskich (obecnie teren WKU), a następnie spalone. Zastąpiły je wydawnictwa radzieckie w ilości 25 tys. woluminów. 
Od roku 1939 do 21 czerwca 1941 r. księgozbiór biblioteki wynosił ogółem 35 tys. woluminów. Po inwazji Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941 r. z księgozbiorem byłej Biblioteki Miejskiej ostatecznie rozprawili się Niemcy. Książki zostały zewidencjonowane, wywiezione na okoliczne pola i spalone1. W październiku 1941 r. Raisa Miłkowska zakończyła pracę na stanowisku bibliotekarki Biblioteki Miejskiej w Bielsku Podlaskim. Losy Biblioteki Miejskiej podzieliły również zbiory pozostałych bibliotek bielskich: Biblioteki Sejmikowej, Biblioteki Policyjnej i bibliotek szkolnych. Trwający do 1944 r. okres okupacji niemieckiej położył kres działalności polskich placówek kulturalnych i oświatowych. 

 

 

Fundacja Orange

Biblioteka bierze udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek"...

czytaj wiecej

Uwolnij Książkę

Biblioteka bierze udział w programie "UWOLNIJ KSIĄŻKĘ"...czytaj wiecej

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej... czytaj wiecej