ZWIŃ/ROZWIŃ
BANER

WITAMY NA STRONIE NASZEJ BIBLIOTEKI.

Regulamin wypożyczalni dla Dzieci...

PRAWO KORZYSTANIA


 1. Z wypożyczalni mogą korzystać dzieci i młodzież do lat 16 ( w uzasadnionych przypadkach czytelnicy nie mieszczący się w /w przedziale wiekowym), mieszkający w mieście Bielsk Podlaski.

 2. Prawo do korzystania z wypożyczalni nabywa się z chwilą rejestracji w komputerowej bazie czytelników oraz po zapoznaniu się z Regulaminem Wypożyczalni.

 3. Przy rejestracji należy okazać aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.

 4. Niepełnoletniego czytelnika rejestruje na podstawie numeru PESEL i odpowiada za niego rodzic lub opiekun prawny.

 5. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

 6. Czytelnik nie może korzystać z biblioteki jeżeli w domu jest choroba zakaźna.

 7. Czytelnikom niepełnosprawnym książki mogą być dostarczone do miejsca zamieszkania.


WYPOŻYCZANIE


 1. Jednorazowo można wypożyczyć 4 woluminy ( w tym 2 lektury szkolne).

 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

 3. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu również zwraca wypożyczone książki.

 4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

 5. Bibliotekarz dyżurny na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

OBOWIĄZKI CZYTELNIKA


Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania i szkoły.

 1. Obowiązkiem czytelnika jest szanowanie książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada materialnie czytelnik.

 1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia czytelnik zobowiązany jest odkupić taką samą książkę, w szczególnych przypadkach np. braku w/w książki w księgarniach lub na rynku antykwarycznym dopuszcza się za zgodą kierownika Oddziału dla Dzieci i Młodzieży odkupienie innej książki o nie mniejszej wartości, przydatnej dla biblioteki.

 2. W wypożyczalni obowiązuje zakaz spożywania posiłków oraz korzystanie z telefonów komórkowych..


PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK


 1. Czytelnik, który przetrzymuje książki, zostaje wezwany do ich zwrotu. Jeżeli w ciągu tygodnia książek nie zwróci, zawiadamia się pisemnie rodziców. Aktualne koszty opłaty pocztowej wezwania pokrywa czytelnik.

 2. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w Regulaminie biblioteka pobiera opłatę

  w wysokości 0,50 zł od woluminu za każdy miesiąc zwłoki, plus aktualne koszty opłaty pocztowej wezwania.

 3. Jeżeli czytelnik, mimo wezwań wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat biblioteka dochodzi roszczeń zgodnie z przepisami prawa.


PRZEPISY KOŃCOWE


 1. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

 2. Biblioteka nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez nadzoru.

 3. Osoby, których zachowanie oraz higiena osobista odbiega od ogólnie przyjętych norm, nie będą obsługiwane.

 4. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży MBP. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Bielsku Podlaskim.

 5. W związku z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych czytelnik podpisem wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez bibliotekę w celach statystycznych, naukowych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek lub ich równowartości.Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Dyrektora MBP w Bielsku Podlaskim

Zarządzeniem Nr 2 z dnia 01.07.2012 .

Fundacja Orange

Biblioteka bierze udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek"...

czytaj wiecej

Uwolnij Książkę

Biblioteka bierze udział w programie "UWOLNIJ KSIĄŻKĘ"...czytaj wiecej

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej... czytaj wiecej