ZWIŃ/ROZWIŃ
BANER

WITAMY NA STRONIE NASZEJ BIBLIOTEKI.

Regulamin czytelni internetowej

Korzystanie z komputerów i Internetu jest BEZPŁATNE.

  1. Prawo do korzystania z Czytelni Internetowej przysługuje każdemu użytkownikowi po uprzednim zarejestrowaniu, przy kolejnej wizycie należy okazać ważny dokument tożsamości z fotografią

  1. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez 1 osobę tylko przez okres

1 godziny(10.00-11.00, 11.00-12.00, itd.). Po upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany ustąpić miejsca kolejnemu czytelnikowi. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony. Rezerwacji stanowisk komputerowych dokonuje dyżurny bibliotekarz.


W czytelni korzystać można tylko z zainstalowanych programów
– kategorycznie zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania !!!


  1. Korzystanie z Internetu dozwolone jest wyłącznie do celów naukowych, edukacyjnych oraz dydaktycznych.

Internet nie może być wykorzystywany do:

/ wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców

/ wyszukiwania informacji o treści obrażających uczucia innych (stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe)

/ pracy zarobkowej

/ grania w GRY Online !

/ korzystania z komunikatorów

/ oglądania filmików(m.in. You Tube, TV, itp.)

/ czatowania, randkowania

/ ściągania MP3, filmów, programów


  1. Wyniki poszukiwań czytelnicy mogą zapisywać na dyskach lub korzystać odpłatnie z wydruków - po uzyskaniu zgody dyżurnego bibliotekarza.

  2. O niesprawności użytkowanego sprzętu należy natychmiast informować pracownika Informatorium. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik.

  3. Użytkownik Czytelni przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez osoby uprawnione.
    W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad następuje natychmiastowe przerwania sesji użytkownika.

W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę.
Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.
Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.

PRZEPISY KOŃCOWE

1.W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i zakaz spożywania alkoholu.
2.Biblioteka nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez nadzoru.
3.Osoby, których zachowanie oraz higiena osobista odbiega od ogólnie przyjętych norm, nie będą obsługiwane.
4.Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Działu Udostępniania i Informacji MBP. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Bielsku Podlaskim.
5.W związku z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, rodzic lub opiekun prawny oraz czytelnik podpisem wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez bibliotekę w celach statystycznych, naukowych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek lub ich równowartości.Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Dyrektora MBP w Bielsku Podlaskim

Zarządzeniem Nr 1 z dnia 04.01.2016

Fundacja Orange

Biblioteka bierze udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek"...

czytaj wiecej

Uwolnij Książkę

Biblioteka bierze udział w programie "UWOLNIJ KSIĄŻKĘ"...czytaj wiecej

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej... czytaj wiecej