ZWIŃ/ROZWIŃ
BANER

WITAMY NA STRONIE NASZEJ BIBLIOTEKI.

Regulamin czytelni dla Dorosłych

PRAWO KORZYSTANIA


 1. Z czytelni mogą korzystać wszystkie osoby od lat 15 niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki i mieszkańcami miasta Bielsk Podlaski.

 2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

 3. Prawo do korzystania z czytelni nabywa się z chwilą rejestracji na podstawie dokumentu tożsamości.

 4. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, z czasopism bieżących, roczników, oraz z księgozbioru ogólnego.

 5. Wszystkie materiały biblioteczne (książki i czasopisma) podaje bibliotekarz.

 6. Przy korzystaniu ze zbiorów czytelni dopuszcza się wykorzystanie własnych urządzeń elektronicznych (aparaty cyfrowe, kamery, laptopy, itp.) z własnym zasilaniem, pod warunkiem zachowania ciszy.

 7. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, pomaga w doborze literatury na interesujący czytelnika temat, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

 8. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.

 9. Zasady wypożyczania niektórych zbiorów z Czytelni:

 10. - dopuszcza się możliwość krótkoterminowego wypożyczania książek z Czytelni na zewnątrz - jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres trzech dni

 11. - o możliwości wypożyczenia książki z Czytelni każdorazowo decyduje dyżurujący bibliotekarz

 12. - nie wypożycza się: encyklopedii, słowników i zbiorów regionalnych

 13. - książki z Czytelni wypożyczane są tylko zarejestrowanym czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim, którzy mają konto biblioteczne nieobciążone zaległymi wypożyczeniami

 14. - dopuszcza się możliwość krótkoterminowego wypożyczania czasopism archiwalnych z Czytelni na zewnątrz


OBOWIĄZKI CZYTELNIKA


 1. Czytelnik zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 2. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, korzystania z telefonów komórkowych i spożywania posiłków.

 3. Przyniesione ze sobą książki i czasopisma czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.

 4. Książek i czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić z czytelni bez zgody bibliotekarza dyżurnego.

 5. Przed opuszczeniem czytelni czytelnik zwraca książki.

 6. Książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne udostępniane są wyłącznie na miejscu.

 7. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Za uszkodzenie książki lub czasopisma czytelnik zobowiązany jest odkupić tę samą książkę lub czasopismo.

 8. Czytelnik zobowiązany jest do pozostawienia okrycia wierzchniego, torebek, teczek w miejscu do tego przeznaczonym.


WYPOZYCZANIE MIĘDZYBIBLIOTECZNE


1. Na prośbę czytelnika biblioteka może sprowadzać książki z innych bibliotek, jeżeli czytelnik nie

może z tych bibliotek korzystać osobiście. Koszty poniesione przez bibliotekę na sprowadzenie

lub odesłanie zamawianych książek pokrywa czytelnik wg ustalonych stawek.


PRZEPISY KOŃCOWE


 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Działu Udostępniania i Informacji MBP. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Bielsku Podlaskim.

 2. W związku z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, czytelnik podpisem wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez bibliotekę w celach statystycznych, naukowych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek.

 3. Biblioteka nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez nadzoru.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Dyrektora MBP w Bielsku Podlaskim

Zarządzeniem Nr. 1 z dnia 2016.01.04.
Fundacja Orange

Biblioteka bierze udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek"...

czytaj wiecej

Uwolnij Książkę

Biblioteka bierze udział w programie "UWOLNIJ KSIĄŻKĘ"...czytaj wiecej

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej... czytaj wiecej