ZWIŃ/ROZWIŃ
BANER

Przetargi...


2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kserokopiarki do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim przy ul Kazimierzowskiej 14 - Otwórz

Zaproszenie do składania ofert na dostawę kserokopiarki do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim przy ul. Kazimierzowskiej 14- plik pdf: Otwórz

Zapytanie ofertowe na dostawę kserokopiark do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim" przy ul Kazimierzowskiej 14 - plik doc: Otwórz


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę serwera do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim przy ul Kazimierzowskiej 14 - Otwórz

Zaproszenie do składania ofert na dostawę serwera do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim przy ul. Kazimierzowskiej 14- plik pdf: Otwórz

Zapytanie ofertowe na dostawę serwera do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim" przy ul Kazimierzowskiej 14 - plik doc: Otwórz

2018


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pt.: "Remont kominów wentylacyjnych znajdujących się na stropodachu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim" przy ul Kazimierzowskiej 14 Otwórz

Zaproszenie do składania ofert na remont kominów wentylacyjnych znajdujących się na stropodachu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim przy ul. Kazimierzowskiej 14- plik pdf: Otwórz

Zapytanie ofertowe na remont kominów wentylacyjnych znajdujących się na stropodachu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim" przy ul Kazimierzowskiej 14 - plik doc: Otwórz


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim" przy ul Kazimierzowskiej 14 Otwórz

Informacja z otwarcia ofert - „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim" przy ul Kazimierzowskiej 14 Otwórz

Odpowiedź na pytanie 2 Otwórz

Odpowiedź na pytanie 1 Otwórz

Ogłoszenie o zamówieniu - „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim" przy ul Kazimierzowskiej 14 - plik doc: Otwórz

SIWZ i załączniki- plik rar: Otwórz

Dokumentacja projektowa - plik rar: Otwórz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim" przy ul Kazimierzowskiej 14 - plik pdf: Otwórz

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim” przy ul. Kazimierzowskiej 14- plik pdf: Otwórz

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim" przy ul Kazimierzowskiej 14 - plik doc: Otwórz

2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu elektronicznego - plik pdf: Otwórz

Zmiana treści przedmiotu zamówienia na dostawę sprzętu elektronicznego - plik pdf: Otwórz

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu elektronicznego - plik pdf: Otwórz

Zapytanie ofertowe na dostawę na dostawę sprzętu elektronicznego do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim przy ul Kazimierzowskiej 14 - plik doc: Otwórz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż monitoringu wizyjnego - plik pdf: Otwórz

Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż monitoringu wizyjnego - plik pdf: Otwórz

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż monitoringu wizyjnego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim przy ul Kazimierzowskiej 14 - plik doc: Otwórz

Rzuty:

parter - plik pdf: Otwórz

piętro - plik pdf: Otwórz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf: Otwórz

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont i windy w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim przy ul. Kazimierzowskiej 14” - plik pdf: Otwórz

Ogłoszenie o zamówieniu - remont windy - plik doc: Otwórz

SIWZ - plik doc: Otwórz

Projekt budowlany - remont windy - plik rar: Otwórz

Projekt budowlany - Instalacje elektryczne windy - plik rar: Otwórz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Remont i windy w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim przy ul. Kazimierzowskiej 14” - plik pdf: Otwórz

Zaproszenie do składania ofert - plik pdf: Otwórz

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Remont i windy w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim przy ul. Kazimierzowskiej 14” - plik doc: Otwórz

2016

Zaproszenie do składania ofert - plik pdf: Otwórz

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i oprogramowania dla osób niewidomych , niedowidzących i osób starszych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim - plik doc: Otwórz

2015

Zaproszenie do składania ofert - plik pdf: Otwórz

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż systemu alarmowego w budynku Miejskiej biblioteki publicznej w Bielsku Podlaskim - plik doc: Otwórz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż systemu alarmowego - plik pdf: Otwórz

Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzeń elektronicznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim - plik doc: Otwórz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż urządzeń elektronicznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim - plik pdf: Otwórz

Ogłoszenie o zamówieniu - plik pdf: Otwórz

SIWZ
meble i wyposażenie 2015.doc: Otwórz

 ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1: plik RAR 

Informacja dodatkowa do przetargu z dnia 2015.06.09 Otwórz

Ogłoszenie (zmiana) Otwórz

Modyfikacja SIWZ Otwórz

Odpowiedź na pytanie Otwórz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Otwórz

2014

Ogłoszenie o zamówieniu - plik doc: Otwórz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf: Otwórz

Pełna treść przetargu : Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim

Ogłoszenie o przetargu - plik doc: Otwórz

SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc: Otwórz

Kosztorys ofertowy - załącznik nr 6 do SIWZ.doc: Otwórz

Harmonogram rzecz-fin - załącznik nr 8 do SIWZ.doc: Otwórz

Informacja dodatkowa do przetargu z dnia 2014.04.15 Otwórz

 ZAŁĄCZNIKI


Załącznik nr 1: plik RAR 

Fundacja Orange

Biblioteka bierze udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek"...

czytaj wiecej

Uwolnij Książkę

Biblioteka bierze udział w programie "UWOLNIJ KSIĄŻKĘ"...czytaj wiecej

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej... czytaj wiecej