ZWIŃ/ROZWIŃ
BANER

WITAMY NA STRONIE NASZEJ BIBLIOTEKI.

 

 

Powojenne losy bielskiej biblioteki

              Dzieje Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim...  

Biblioteki Publiczne w Bielsku Podlaskim w okresie międzywojennym
Wojenna pożoga 1939-1941
Powojenne losy bielskiej biblioteki
Księgozbiór i czytelnictwo
Zakończenie
Bibliografia i Załączniki


Bielsk Podlaski został wyzwolony 30 lipca 1944 r. Miasto przedstawiało tragiczny widok. Wycofująca się armia niemiecka spaliła i wysadziła w powietrze niemal wszystkie budynki użyteczności publicznej, oszczędzając jedynie świątynie: kościoły i cerkwie oraz ratusz miejski. Śródmieście zostało zniszczone w 60%. Po przedwojennych placówkach kulturalnych i oświatowych: kinie, gimnazjum, szkole powszechnej, Bibliotece Miejskiej pozostały tylko ruiny i zgliszcza. Okres wojny 1939-1944 wpisał się najbardziej tragiczną kartą w historii miasta. Niewygodni władzom okupacyjnym (najpierw sowieckim, potem hitlerowskim) bielszczanie stracili swe życie na zesłaniu w ZSRR, w obozie zagłady w Treblince, w Lesie Pilickim. Zginęli najbardziej wykształceni i wartościowi mieszkańcy Bielska Podlaskiego (nauczyciele, duchowni, urzędnicy, policjanci, lekarze) oraz prawie cała społeczność żydowska. Od 1944 r. rozpoczął się trudny okres odbudowy urzędów, szkół, placówek kultury. 

      1 XII 1944 została reaktywowana Biblioteka Miejska, a jednocześnie powstała Powiatowa Centrala Biblioteczna przy Inspektoracie Szkolnym. Na siedzibę tych placówek przeznaczono prywatny, drewniany budynek, położony przy zbiegu ulic Poświętnej i Żeromskiego, należący do Zygmunta Inojewicza. Organizacją obu bibliotek ponownie zajęła się Raisa Miłkowska, której powierzono funkcję kierowniczą. Działalność bibliotek rozpoczęto od organizowania zbiórek ocalałych książek. Akcjom tym towarzyszył entuzjazm i zaangażowanie mieszkańców Bielska Podlaskiego, głównie młodzieży szkolnej. Niestety, cały plon tych akcji padł ofiarą tragicznego pożaru, który w 1946 r. strawił doszczętnie siedzibę obu bibliotek. Gromadzenie księgozbioru oraz wyposażanie placówek zaczęto od nowa. Pod koniec 1946 r. na potrzeby biblioteczne zaadoptowano pomieszczenie po przedwojennej szatni, przy Kinie „Znicz” (ul. 3-go Maja). Był to lokal dwupokojowy o powierzchni 32 metrów kwadratowych. W jednym pomieszczeniu przechowywano zbiory, natomiast w drugim znajdowała się kancelaria, w której opracowywano również księgozbiór. W 1947 r. na bazie Centrali Bibliotecznej powstała Powiatowa Biblioteka Publiczna. Stanowisko kierownika placówki od dnia 1 V 1947 r. objął Jakub Busłowicz, przedwojenny nauczyciel, a kierowniczką Biblioteki Miejskiej była nadal Raisa Miłkowska. 
Nadzór nad PBP sprawował Wydział Powiatowy, natomiast Biblioteka Miejska podlegała Miejskiej Radzie Narodowej. Obie placówki, mimo podziału kompetencji (PBP zajmowała się głównie organizowaniem sieci placówek bibliotecznych w terenie i szkoleniem kadry bibliotekarskiej, podczas, gdy BM upowszechnianiem czytelnictwa w mieście), współpracowały ze sobą w organizowaniu imprez kulturowo-oświatowych, spotkań autorskich, wystaw i odczytów. Ich celem m. in. była walka z analfabetyzmem oraz propagowanie treści ideologicznych nowego ustroju. Na rok 1948 przypadł dynamiczny rozwój sieci bibliotecznej. W tym czasie w powiecie bielskim funkcjonowały cztery biblioteki miejskie, siedemnaście bibliotek gminnych i sto pięćdziesiąt punktów bibliotecznych. Sytuacja ta wpłynęła na zwiększenie zatrudnienia w PBP o trzy osoby: jedną pomoc techniczną i dwóch introligatorów. Bibliotekę Miejską nadal prowadziła Rasa Miłkowska. Na przełomie lat 1950-51 biblioteki po raz kolejny zmieniły swoje siedziby, opuszczając budynek przy Kinie „Znicz”. Zbiory Powiatowej Biblioteki Publicznej zostały przeniesione do lokalu prywatnego przy ulicy Mickiewicza, należącego do Bolesława Szałkowskiego, natomiast Bibliotece Miejskiej przydzielono dwa pomieszczenia w ratuszu miejskim. 
Był to okres wzmożonych lustracji politycznych osób pełniących funkcje kierownicze. W dniu 31 VIII 1952 roku ze względów politycznych został zwolniony kierownik PBP – Jakub Busłowicz. Od 16 II 1953 r. stanowisko po nim objął Artemiusz Czykwin. 
      Lata 1952-55 były okresem dynamicznej reorganizacji sieci bibliotecznej spowodowanej kolejnymi zmianami administracyjnymi. W związku z utworzeniem w latach 1952-53 nowych powiatów, siemiatyckiego i hajnowskiego, z powiatu bielskiego zostały przekazane dwie biblioteki miejskie i jedenaście gminnych. Po reformie w powiecie bielskim pozostały dwie biblioteki miejskie i sześć gminnych. 
W 1955 r. w wyniku powołania nowych jednostek administracyjnych – gromad – została utworzona nowa sieć biblioteczna, składająca się z jednej biblioteki miejskiej, siedemnastu bibliotek gromadzkich i stu dwudziestu trzech punktów bibliotecznych. 
Znaczącym wydarzeniem w historii Biblioteki Miejskiej było utworzenie w 1955 r. nowej placówki pod nazwą Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim. Na mocy Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki i Centralnego Zarządu Bibliotek połączono księgozbiory dotychczas samodzielnych placówek i założono wspólną księgę inwentarzową. PiMBP znalazła siedzibę w ratuszu miejskim, a jej kierownikiem został Artemiusz Czykwin, dotychczasowy kierownik PBP. 
W nowym lokalu PiMBP zajmowała cztery pomieszczenia. W dwóch pokojach znajdowała się wypożyczalnia dla dorosłych, pozostałe zajmowała kancelaria i pokój instruktorów. Głównym zadaniem PiMBP po reorganizacji sieci bibliotecznej było upowszechnianie czytelnictwa w terenie poprzez organizowanie czytelni oraz szkolenie bibliotekarzy. 
W 1960 r. zwiększył się stan kadry bibliotecznej do siedmiu pracowników, co pozwoliło na rozwijanie różnych form działalności kulturalnej oraz zapewnienie właściwego nadzoru i pomocy placówkom w terenie. Rosnące z roku na rok zbiory własne biblioteki sprzyjały rozwojowi służby informacyjno-bibliograficznej i doskonaleniu warsztatu pracy bibliotekarzy. Z uwagi na zapotrzebowanie czytelnicze dzieci i młodzieży w 1966 r. z okazji obchodów 1000-leci Państwa Polskiego przy PiMBP został zorganizowany Oddział dla Dzieci i Młodzieży. 

 

strona 1 z 3 1 2 3 »

Fundacja Orange

Biblioteka bierze udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek"...

czytaj wiecej

Uwolnij Książkę

Biblioteka bierze udział w programie "UWOLNIJ KSIĄŻKĘ"...czytaj wiecej

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej... czytaj wiecej