ZWIŃ/ROZWIŃ
BANER

WITAMY NA STRONIE NASZEJ BIBLIOTEKI.

 

 

Historia

             Dzieje Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim  

Biblioteki Publiczne w Bielsku Podlaskim w okresie międzywojennym
Wojenna pożoga 1939-1941
Powojenne losy bielskiej biblioteki
Księgozbiór i czytelnictwo
Zakończenie
Bibliografia i Załączniki

Na uwagę zasługuje opracowana przez Janinę Łach „Historia powstania biblioteki w Bielsku Podlaskim”, obejmująca zakresem chronologicznym działalność placówki w latach 1944-86. 
Jedyną publikacją zawierającą informacje o Bibliotece Miejskiej jest monografia Henryka Kosieradzkiego „Bielsk Podlaski – dzieje miasta”. Książka została wydana przez Miejską Radę Narodową i Naczelnika Miasta Bielska Podlaskiego w 1987 r. Opisuje historię miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r. W rozdziale V, zatytułowanym „Bielsk Podlaski w okresie Polski Ludowej”, autor na tle odbudowy miasta ze zniszczeń wojennych omawia szereg wydarzeń związanych z początkiem działalności bibliotek publicznych, ogranicza się jednak do ukazania historii Biblioteki Miejskiej w latach 1944-75. 
Dotychczasowe opracowania pomijają okres międzywojenny, który był najbardziej znaczący dla organizowania biblioteki w mieście, a ponadto informacje tam zawarte wymagają korekty w świetle nowych dokumentów (m. in. lokalizacja Powiatowej Biblioteki Publicznej, okresy pracy poszczególnych jej kierowników itp.). 
Zlekceważono również możliwość pozyskania ważnych informacji o historii biblioteki od jej pierwszych organizatorów, mieszkańców Bielska Podlaskiego, którzy dzieląc losy miasta, byli jednocześnie świadkami jego historii. Niestety dziś pozostało ich niewielu. 
Postanowiłem zatem gromadzić materiały źródłowe, rozpoczynając od kwerend u najstarszych mieszkańców miasta, ówczesnych gimnazjalistów, nauczycieli, urzędników oraz czytelników biblioteki publicznej. Plon tych poszukiwań w postaci różnych dokumentów, fotografii, planów miasta, prasy lokalnej, druków urzędowych, pieczęci bibliotecznych itd. uzupełnionych skromnymi, niestety materiałami archiwalnymi, stał się cennym źródłem informacji. 
Niniejsza praca nie stanowi zamkniętego kompendium wiedzy o historii Biblioteki Miejskiej. Chociaż ukazuje dzieje placówki od 1928 r. do dnia dzisiejszego, będzie poszerzana w miarę pozyskiwania dalszych materiałów źródłowych, wnoszących nowe, istotne informacje. 

«1strona 2 z 2 2

Fundacja Orange

Biblioteka bierze udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek"...

czytaj wiecej

Uwolnij Książkę

Biblioteka bierze udział w programie "UWOLNIJ KSIĄŻKĘ"...czytaj wiecej

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej... czytaj wiecej