ZWIŃ/ROZWIŃ
BANER

WITAMY NA STRONIE NASZEJ BIBLIOTEKI.

 

 

Bibliografia i załączniki

Biblioteki Publiczne w Bielsku Podlaskim w okresie międzywojennym
Wojenna pożoga 1939-1941
Powojenne losy bielskiej biblioteki
Księgozbiór i czytelnictwo
Zakończenie
Bibliografia i Załączniki

I. Źródła archiwalne

      Archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Bielsku Podlaskim - akta osobowe pracowników biblioteki, Kronika Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za lata 1944-1975, sprawozdania do GUS za lata 1975-1999, analizy opisowe za lata 1991-1999, księgi inwentarzowe, plany i fotografie placówki.

      Archiwum Państwowego Muzeum w Białymstoku Oddział w Bielsku Podlaskim - plany miasta Bielska Podlaskiego z okresu międzywojennego.

      Zbiory prywatne, dokumenty rodzinne Janusza Parfianowicza dotyczące Raisy Miłkowskiej (Parfjanowicz), fotografie i dokumenty udostępnione przez Elżbietę Wrzecionko, dyrektora MBP w latach 1979-1990, dokumenty udostępnione przez Jakuba Busłowicz - kierownika PBP w Bielsku Podlaskim w latach 1947-1952 oraz przez Janinę Cisek - kierowniczkę biblioteki Związku Polek w Bielsku Podlaskim w roku 1935.


II. Źródła drukowane

1. Herbst Stanisław: Bielsk Podlaski. Warszawa, 1957

2. Historia Polski. t.3, cz.3, Warszawa, 1974

3. Kołodziejska Jadwiga: Biblioteki publiczne. Główne kierunki rozwoju. Warszawa, 1972

4. Kołodziejska Jadwiga: Publiczne biblioteki samorządowe w okresie międzywojennym.
Warszawa, 1967

5. Kołodziejska Jadwiga: Społeczne funkcje biblioteki publicznej. Warszawa, 1976

6. Kosieradzki Henryk: Bielsk Podlaski. Dzieje miasta. Bielsk Podlaski, 1987

7. Miasta polskie w tysiącleciu. t.1. Warszawa, 1995

8. Nowa encyklopedia powszechna PWN. t.1. Warszawa, 1995

10. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, 1924


III. Relacje i wspomnienia

      Jakuba Busłowicza (1997 r.), kierownika Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim w latach 1947-1952,

      Janiny Cisek (1997 r.), kierowniczki biblioteki Koła Związku Polek w Bielsku Podlaskim w 1935 r.,

      Janiny Łach (1999 r.), bibliotekarki PBP, PiMBP, MBP w Bielsku Podlaskim w latach 1948-1989,

      Bronisławy Malinowskiej (1999 r.), nauczycielki Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim w latach 1935-1936,

      Tadeusza Millera (1999 r.), Janusza Parfjanowicza (1999 r.) i Jadwigi Simonienko (1999 r.), czytelników BM w okresie międzywojennym.IV. Prace nie publikowane

      Mazuruk Krystyna: Życie kulturalne w Bielsku Podlaskim w okresie międzywojennym, [maszynopis, sześć stron ze zbiorów MBP w Bielsku Podlaskim].

      Łach Janina: Historia powstania biblioteki w Bielsku Podlaskim, [maszynopis, dziewiętnaście stron, ze zbiorów MBP w Bielsku Podlaskim].

      Praca Dyplomowa Wiesława Cieśli - napisana pod kierunkiemprof. dr hab. Jana Franciszka Nosowicza, BIAŁYSTOK 2000.

 

strona 1 z 2 1 2 »

Fundacja Orange

Biblioteka bierze udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek"...

czytaj wiecej

Uwolnij Książkę

Biblioteka bierze udział w programie "UWOLNIJ KSIĄŻKĘ"...czytaj wiecej

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej... czytaj wiecej