ZWIŃ/ROZWIŃ
BANER

Archiwum:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

PRZEGLĄD IMPREZ BIBLIOTECZNYCH - 2019

- plik pdf: Otwórz

                    

24.05.2017

Doskonalenie kompetencji zawodowych bibliotekarzy  

...w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży odbyło się szkolenie i doskonalenie kompetencji zawodowych bibliotekarzy pod patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Poprowadziła je pani Aneta Zamojska coach i trener rozwoju osobistego. Uczestniczyli w nim bibliotekarze z powiatów bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego oraz przedstawicielki Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Szkolenia tego typu przeciwdziałają wypaleniu zawodowemu, a pracownicy bibliotek zdobywają nowe umiejętności przydatne w kontakcie z czytelnikiem i w jeszcze lepszym wykonywaniu obowiązków zawodowych. Zajęcia były także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między bibliotekarzami z sąsiadujących ze sobą powiatów.

                    

24.05.2017

Promocja książki „Sekundy do szczęścia” – spotkanie autorskie z Anetą Zamojską  

...w Czytelni dla Dorosłych odbyło się spotkanie z panią Anetą Zamojską, pisarką, dziennikarką, coachem, autorką książki „Sekundy do szczęścia”. Pisarka ciekawie opowiadała o tym jak powstawała jej powieść i skąd wziął się pomysł na trzyczęściową fabułę. Mówiła również o swoich inspiracjach i o tym co skłoniło ją do tego, by zacząć tworzyć fikcyjne historie. Nasz gość odpowiadał również na pytania, które padły z sali. Pod koniec spotkania można było kupić książkę z autografem autorki.

                    

22-23.05.2017

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA INTERDYSCYPLINARNA  

W dniach 22-23 maja br. w ramach PROLOGU – III Dni Kultury i Piśmiennictwa Słowiańskiego oraz 500-lecia drukarstwa białoruskiego i wschodniosłowiańskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna. Organizatorem tej imprezy było Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach oraz Parafia Prawosławna Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim. Konferencję uroczyście otwarto o godz. 14.00 witając przybyłych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele duchowieństwa prawosławnego oraz sympatycy drukarstwa i kultury białoruskiej. Towarzyszyło temu wprowadzenie do wernisażu wystawy "Cudownych ikon Białorusi" podsumowującego Pierwsze Miedzynarodowe Warsztaty Ikonograficzne w Łahojsku pod kierunkiem Viktora Dovnara. Prelegenci konferencji to profesorowie i doktoranci z uczelni miast Polski, Białorusi i Rosji : Mińska, Grodna, Białegostoku, Sankt-Petersburga i Warszawy - m. in. o.prot. Sierhij Hardun, dr Aleksander Susza, prof. Antoni Mironowicz, dr Hienadź Siemianczuk, prof. Anatol Hładyszczuk, prof. Iwan Sawierczanka, prof. Irena Matus, prof. Irena Biełowa, prof. Aleksander Wabiszczewicz i wielu innych. Krótkie, treściwe wykłady z historii, kultury i literatury oscylowały wokół 500-lecia drukarstwa wschodniosłowiańskiego i związanego z tym dziejopisarstwem na terenie Podlasia. Wystawa ikon w Czytelni dla Dzieci i Młodzież potrwa do końca maja br.

                    

13.05.2017

„Super Czytelnik”  

... w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży odbyło się podsumowanie akcji „Super Czytelnik”. Celem akcji zainicjowanej w lutym, była popularyzacja biblioteki i czytelnictwa oraz „Tygodnia Bibliotek - 2017”. Nasi czytelnicy przy każdej wizycie i wypożyczeniu otrzymywali naklejkę, którą naklejali na kartę „Super Czytelnika. Naklejek z książką należało zebrać dziewięć. Pierwszym 26 czytelnikom udało się złożyć zapełnione karty na początku maja. Akcję połączyłyśmy z nadchodzącym „Dniem Rodziny”. W sobotę czytelnia dziecięca zapełniła się dziećmi i ich rodzicami. Czytelnicy jak przystało na „Super Czytelników” musieli zdać egzamin ze znajomości bajek i wierszy kręcąc Kołem Fortuny. Mamy musiały wykazać się znajomością złożenia papierowego samolocika i jak najdalszego go wypuszczenia. Tatusiowie musieli zdać test wiedzy o dziecku i o mamie. Oboje rodziców musiało rozpoznać swoje dziecko ukryte za kurtyną. Na zakończenie imprezy dzieci otrzymały „Dyplom Super Czytelnika” i drobne upominki. Zabawa była przednia, było dużo śmiechu i radości. Rodzice i dzieci w doskonałych humorach poszli do domu.

                    

12.05.2017

„Tajemnice słowa – o uczuciach trochę inaczej”  

Gościem Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w dniu 12 maja 2017 roku, była białostocka poetka Zofia Olek-Redlarska, autorka książek dla dzieci i pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku. W spotkaniu, które odbyło się w ramach „Tygodnia Bibliotek – 2017” uczestniczyli uczniowie klas II bielskich szkół podstawowych. Pisarka przedstawiła swoja drogę literacką, wspomniała o ważnych wydarzeniach w jej życiu, zaprezentowała tomiki poezji: Zielone piórko”, „"Portrety imion dziecięcych”, „Zadziwienia”, „Chmurki i humorki”. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali interpretacji wierszy w wykonaniu autorki. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Poetka obdarzona miłym, ciepłym głosem, nawiązała bliski i bezpośredni kontakt z dziećmi, potrafiła zachęcić je do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu. Na zakończenie bardzo wielu uczniów ustawiło się w kolejce po tomiki poezji i autograf literatki. Mamy nadzieję, że to spotkanie stanie się bodźcem do częstszych wizyt w bibliotece i kontaktu z książką.

                    

2-4.03.2017

Dni Kultury Żydowskiej  

W dniach 2-4 marca 2017 br. Fundacja Dziedzictwa Ochrony Ziemi Bielskiej zorganizowała w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim Dni Kultury Żydowskiej pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. Oficjalnego otwarcia dokonała Pani Prezes fundacji Barbara Babulewicz wraz z Burmistrzem Miasta Jarosławem Borowskim. Zaproszono do obejrzenia wystawy starodruków z kolekcji Andrzeja Weresa, które udostępnione zostały w gablotach czytelni biblioteki dla zwiedzających na czas trwania Dni Kultury Żydowskiej. Następnie młodzież z Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski przedstawiła tradycyjny ubiór i tańce żydowskie, po czym zaproszono zebranych do degustacji przygotowanych przez młodzież potraw z kuchni żydowskiej. Nie zabrakło cymesu, hamantaszy i słynnej macy. Całość uzupełniła prezentacja multimedialna ukazująca miejsca z okresu przedwojennego ważne dla społeczności żydowskiej w Bielsku Podlaskim. Drugi dzień rozpoczęły warsztaty pisma hebrajskiego prowadzone przez bibliofila i judaistę Andrzeja Weresa, który wprowadził uczestników w tajniki wymowy i zapisu liter używanych w Torze. Po zmaganiach językowych wyświetlono krótkometrażowe filmy Pana Tomasza Wiśniewskiego dokumentujące ślady kultury żydowskiej na Białostocczyźnie oraz film o architekturze żydowskiej w reżyserii Ireneusza Prokopiuka pt. „Dzielnica żydowska”. Ostatni dzień upłynął w atmosferze ciekawego wykładu o kulturze i religii Żydów wygłoszonego przez historyka Zbigniewa Romaniuka. Oprócz faktów dotyczących odrębności kulturowych diaspory żydowskiej prelegent w barwny sposób wplatał anegdoty z własnych poszukiwań kulturowych tropów niegdysiejszych mieszkańców podlaskich terenów. Na zakończenie Dni Kultury Żydowskiej pokazano wzruszający film w reż. Jolanty Dylewskiej „Po-lin. Okruchy pamięci”, w którym obok relacji Polaków pamiętających swoich dawnych sąsiadów-Żydów, umieszczono archiwalne nagrania społeczności żydowskich w Polsce z lat 30-tych XX w. Dni Kultury Żydowskiej, mimo, że odbyły się po raz pierwszy, spotkały się z dużym zainteresowaniem odbiorców; z tego względu pozostaje mieć nadzieję, że wydarzenie na stałe zapisze się w kalendarz oferty kulturalnej naszego miasta.

                    

16.01.2017

Wieczór kolęd pt. „Zakoladujmo wsi razom”  

... w Miejskiej Bibliotece Publicznej miał miejsce wieczór kolęd pt. „Zakoladujmo wsi razom” zorganizowany przez przedszkole nr 9 „Leśna Polana” w Bielsku Podlaskim. Koncert kolęd w języku ukraińskim wykonały grupy przedszkolne uczęszczające na zajęcia języka ukraińskiego oraz zespół Ranok. Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży, w której odbywało się spotkanie, na ten wieczór całkowicie zmieniła swój charakter – dekoracje nawiązywały do tradycji ukraińskiej, zaś feeria światełek tworzyła ciepłą, świąteczną atmosferę. Dzieci z zainteresowaniem przysłuchiwały się kolędującym rówieśnikom, zebrani rodzice i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy występujące w tym muzyczno-teatralnym widowisku. Oklaskom nie było końca. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy gościć tak liczną grupę (ponad 200 osób!) małych przedszkolnych artystów wraz ze swoimi rodzinami; dzięki podobnym spotkaniom stają się oni sympatykami naszej biblioteki.

                    

28.11.2016

„Sienkiewicz i jego Marie” – montaż słowno – muzyczny

w 100 rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza  

…o godz. 10.00 w Czytelni dla Dorosłych odbył się montaż słowno - muzyczny pt. „Sienkiewicz i jego Marie” związany z 100 rocznicą śmierci Henryka Sienkiewicza przygotowany przez uczniów ZS Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim pod kierunkiem polonistki pani Barbary Żurek. Występ był bardzo ciekawy i pomysłowy. Jeden z uczniów w formie napisanej młodzieżowym językiem gawędy przedstawił burzliwy życiorys pisarza i historię jego kolejnych miłości i podróży. Opowieść ta ilustrowana była prezentacją multimedialną ze zdjęciami noblisty oraz fotosami z filmów nakręconych na podstawie jego powieści. Uczniowie przygotowali też do swojego występu specjalne stroje, w których przedstawili inscenizację słynnej sceny z „Krzyżaków” – przekazania dwóch nagich mieczy królowi Jagielle przed bitwą pod Grunwaldem. Nie zabrakło występu wokalnego – dwie uczennice zaśpiewały „Dumkę na dwa serca” pochodzącą z filmu „Ogniem i mieczem”, widzowie usłyszeli także nagranie słynnej „Pieśni o Małym Rycerzu” z „Pana Wołodyjowskiego”. Montaż spodobał się publiczności, która nagradzała wykonawców brawami. Na widowni zasiedli uczniowie ZS Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej , Niepublicznego Gimnazjum ZDZ w Bielsku Podlaskim, członkowie zaprzyjaźnionych kół oraz inni czytelnicy.

                    

17.11.2016

„Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy” – spotkanie autorskie z Anetą Prymaka – Oniszk  

…o godz.16.00 w Czytelni biblioteki odbyło się spotkanie z Anetą Prymaka – Oniszk autorką książki „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy”. Zostało ono zorganizowane przez pracownika naszej placówki panią Iwonę Bielecką – Włodzimirow przy współudziale Rady Rodziców II LO im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. Obecni byli przedstawiciele lokalnych władz – Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski pan Jarosław Borowski oraz przewodniczący Rady Miasta pan Igor Łukaszuk. Spotkanie poprowadził pan Tomasz Sulima z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Autorka opowiadała o tym, jak powstała jej książka. Podkreślała, że pisząc ją skupiła się na losach zwykłych ludzi i na tym, by przedstawić tamte wydarzenia takimi, jakimi były naprawdę, a więc pokazać, że historia nie jest czarno – biała i tylko taka jaką widać z perspektywy ówczesnej władzy czy urzędników. Mówiła także o tym, w jaki sposób zbierała materiały, relacje i wspomnienia do swojego reportażu. Przytaczała dramatyczne opowieści wielu ludzi pamiętających bieżeństwo, wspominała też o swojej rodzinie, której członkowie byli bieżeńcami. Odpowiadała na pytania licznie zgromadzonej publiczności, która z zainteresowaniem słuchała jej opowieści. W trakcie spotkania można było kupić książkę i otrzymać autograf autorki.

                    

26.10.2016

„W żółtych płomieniach liści” – montaż poetycko – muzyczny z okazji 80 urodzin Agnieszki Osieckiej  

... o godz. 10.00 w Czytelni dla Dorosłych odbył się montaż poetycko – muzyczny pt. „W żółtych płomieniach liści” poświęcony Agnieszce Osieckiej w związku z 80 rocznicą jej urodzin. Występ przygotowali uczniowie II LO im. B. Taraszkiewicza pod kierunkiem nauczyciela – bibliotekarza pani Katarzyny Ignatiuk. Twórczość Osieckiej przybliżyło publiczności pięcioro młodych ludzi – Wiktoria Artemiuk i Magdalena Malisz, które śpiewały piosenki ze słowami poetki, Michał Zinowczyk akompaniujący im na gitarze oraz Martyna Szczurzewska i Grzegorz Zinkiewicz, którzy czytali fragmenty wierszy. Młodzież przygotowała dekoracje do swojego występu – jesienne liście i świece, co pomogło lepiej oddać nastrój prezentowanej twórczości. Na początku widzowie obejrzeli krótki film dokunentalny o Agnieszce Osieckiej, przybliżający tę postać i jej dokonania. Młode wokalistki pięknie zaśpiewały kilka najbardziej znanych piosenek, jak choćby „W żółtych płomieniach liści” czy „Uciekaj moje serce”. Uczniowie czytali również wcześniej wybrane fragmenty bardzo popularnych wierszy poetki „Czy te oczy mogą kłamać”, „Wiela woda” i wielu innych. Montaż ilustrowany był również prezentacją multimedialną zawierającą zdjęcia jesiennych krajobrazów, co świetnie korespondowało z poezją. Występ bardzo spodobał się publiczności, która nagradzała wykonawców gromkimi brawami. Na widowni zasiedli uczniowie II LO im. B. Taraszkiewicza, ZS 4 im. Ziemi Podlaskiej, a także wielu członków zaprzyjaźnionych kół i stowarzyszeń oraz inni sympatycy biblioteki. Udział wzięło 90 osób.

                    

20.10.2016

Wieczór z filmem ukraińskim  

... o godz. 17.00 w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży odbył się wieczór z filmem ukraińskim zorganizowany w ramach dwudziestej piątej edycji „Podlaskiej Jesieni” – festiwalu kultury ukraińskiej. Wyświetlony został film „Iwan Siła” w reżyserii Wiktora Andrijenki. Obraz ten opowiada historię rzeczywistej postaci – Iwana Fircaka, słynnego siłacza i artysty cyrkowego. Na pokazie obecni byli członkowie Związku Ukraińców Podlasia i sympatycy kultury ukraińskiej. Lokalne władze reprezentowała pani Tamara Korycka – Sekretarz Miasta Bielsk Podlaski.

                    

19.10.2016

„Zabiorę cię jesienią do Brukseli” – spotkanie autorskie z Agnieszką Korzeniewską  

... o godz. 16.00 w Czytelni dla Dorosłych odbyło się spotkanie z Agnieszką Korzeniewską – pochodzącą z Siemiatycz autorką książek „W deszczu tańcz” i „Zabiorę cię jesienią do Brukseli”. Spotkanie miało formę rozmowy – wywiadu, który poprowadziła pani Iwona Bielecka – Włodzimirow – pracownik biblioteki. Pisarka bardzo ciekawie opowiadała o różnych aspektach życia na emigracji. Mówiła o jej trudnych początkach, różnicach kulturowych między naszym krajem a Belgią, o postrzeganiu Polaków za granicą. Opowiadała także o swojej fascynacji brukselską architekturą oraz o tym, jak żyje się w kraju, w którym mieszkają obok siebie przedstawiciele tak wielu narodowości i kultur. Podkreślała również swoje związki z Podlasiem mówiąc o tym, że jest to dla niej miejsce szczególne, do którego chętnie i często wraca. Autorka odpowiadała też na pytania zadawane przez publiczność. Pod koniec spotkania można było kupić książki i otrzymać autograf naszego gościa.

czytaj wiecej iBielsk.pl

                    

11.10.2016

„Podlasie moja miłość” - spotkanie autorskie z Ireną Piwowar  

o godz. 16.00 w Czytelni dla Dorosłych MBP odbyło się spotkanie autorskie pt. „Podlasie moja miłość” z Ireną Piwowar – poetka, publicystka i autorka bloga. Wśród publiczności byli przedstawiciele miejscowych władz – burmistrz Bielska Podlaskiego pan Jarosław Borowski, wójt Gminy Bielsk Podlaski pani Raisa Rajecka, a także wiele osób zaprzyjaźnionych z autorką oraz inni sympatycy biblioteki. Poetka bardzo ciekawie i z dużym poczuciem humoru opowiadała o swoim życiu i pasjach. Wspominała rodzinny Śląsk, ale przede wszystkim mówiła o Podlasiu. Wspominała początki swojej pracy i życia w naszym regionie. Bardzo pięknie i ciepło mówiła o spotkanych tu ludziach, o tutejszej kulturze i zwyczajach, które przez wiele lat z zapałem poznawała i w które wrosła. Podkreślała przy tym, że najważniejszy jest dla niej zawsze szacunek dla drugiego człowieka bez względu na pochodzenie. Poetka czytała także swoje wiersze i opowiadała o twórczych planach na przyszłość. Odpowiadała również na pytania publiczności. Spotkanie odbyło się w kameralnej i bardzo sympatycznej atmosferze. Na koniec wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

                    

29.09.2016

XVI Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w bibliotece  

... w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży świętowaliśmy XVI Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, na który zaprosiliśmy dzieci z Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela i Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi . Imprezę rozpoczął Dyrektor MBP wierszami swojego ulubionego autora Jana Brzechwy, następnie przedszkolakom czytały bibliotekarki. Historie opowiedziane w książkach przez Martę Altés pt. „NIE!”, Michaela Rosena pt. „Idziemy na niedźwiedzia” oraz Petera Carnavasa pt. „O dzieciach, które kochają książki” bardzo im się podobały. „Znawcy bajek” wzięli także udział w zabawie „Bajkowe Koło Fortuny”, w której po wysłuchaniu krótkiego opisu postaci mieli rozpoznać postać z bajki. Przedszkolaki doskonale bawiły się i z uśmiechem poszły do swoich przedszkoli. W imprezie uczestniczyło 44 przedszkolaków.

                    

29.09.2016

„Rzepka” – występ mieszkańców DPS-u w Kozarzach  

... o godz. 10.00 w Czytelni biblioteki odbyło się przedstawienie pt. „Rzepka” przygotowane przez grupę artystyczną „Kreatywni” z Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach pod kierunkiem pań Katarzyny Tomkiel i Moniki Łopuwki. Występ składał się z dwóch części. W pierwszej z nich nasi goście przedstawili inscenizację wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”. Widzowie obejrzeli krótką scenkę przedstawiającą opisaną w wierszu sytuację i jego bohaterów. Inscenizacja była ilustrowana odpowiednio dobraną muzyką – znanymi dziecięcymi piosenkami o zwierzętach. W części drugiej artyści zaśpiewali kilka znanych piosenek ludowych. Do obu części występu wykonawcy przygotowali też specjalne stroje – kostiumy zwierząt występujących w „Rzepce” oraz wianki ludowe, które wykorzystali w części wokalnej. Nasi goście włożyli w swój występ mnóstwo pracy i zaangażowania, co zostało docenione przez licznie zgromadzoną publiczność, która nagradzała występujących brawami. Na widowni zasiedli uczniowie II LO im. B. Taraszkiewicza, członkowie zaprzyjaźnionych kół oraz inni sympatycy biblioteki. Po występie głos zabrał dyrektor MBP pan Wiesław Cieśla, który zwrócił się w sposób szczególny do młodzieży. Podkreślił potrzebę integracji z osobami niepełnosprawnymi, zwrócił też uwagę na fakt, że odpowiedni stosunek do takich ludzi jest świadectwem dojrzałości. Pensjonariusze przywieźli ze sobą swoje prace plastyczne i drobny upominek dla naszej placówki, a jedna z opiekunek grupy krótko opowiedziała o historii i działalności DPS-u. Po występie nasi goście zostali zaproszeni na poczęstunek. W imprezie uczestniczyło ok. 60 osób.

                    

15.09.2016

Promocja książki M. Tomkiela i M. Markowskiego „Bielsk 1915. Zapomniana bitwa”  

... o godz. 17.00 w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży MBP odbyła się promocja książki Marcina Tomkiela i Macieja Markowskiego „Bielsk 1915. Zapomniana bitwa”. Wśród gości obecni byli przedstawiciele lokalnych władz – Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski pan Jarosław Borowski i zastępca przewodniczącego Rady Miasta pan Andrzej Roszczenko. Obecna była także przewodnicząca Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej pani Barbara Babulewicz oraz kustosz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach pan Doroteusz Fionik. Impreza przyciągnęła osoby zainteresowane historią naszego miasta i okolic. Obecni byli nauczyciele i uczniowie bielskich szkół, a także wielu innych czytelników biblioteki. Nie zabrakło też przedstawicieli lokalnej telewizji i prasy. Autorzy bardzo ciekawie opowiadali o tym, w jaki sposób powstała ich najnowsza książka. Przybliżyli słuchaczom także opisane w niej wydarzenia, akcentując przy tym ich wagę dla przebiegu I wojny światowej i podkreślając, że niesłusznie zostały one zapomniane. Nasi goście zaprezentowali publiczności kopię hełmu z epoki, a także kule i pociski znalezione na polu bitwy o Bielsk. Przez całe spotkanie wyświetlane były także stare zdjęcia związane z tymi wydarzeniami. Wszystko to jeszcze bardziej uatrakcyjniło przekaz i pozwoliło zbliżyć się do tej historii. Nasi goście odpowiadali również na pytania zadawane przez publiczność. W trakcie spotkania, w którym uczestniczyło ponad 50 osób można było też nabyć książki i otrzymać autografy autorów.

                    

3.09.2016

Narodowe Czytanie powieści historycznej „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.  

W sobotę 3 września na Placu im. Jana Pawła II przed Ratuszem Miejskim odbyło się Narodowe Czytanie powieści historycznej „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Wydarzenie miało charakter ogólnopolski i odbyło się pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej, która od 2012 r. inauguruje akcję wspólnego czytania najważniejszych dzieł literatury polskiej. W tegorocznym plebiscycie internetowym wygrała powieść „Quo vadis” polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza. To piękna, cudowna powieść o miłości, o upadającym imperium, ale przede wszystkim o sile wiary, która potrafi czasem góry przenosić- mówił prezydent Andrzej Duda zachęcając tym samym do kontaktu z prawdziwie wielką literaturą.

W Bielsku Podlaskim organizatorem Narodowego Czytania był: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, Wójt Gminy Bielsk Podlaski, Muzeum w Bielsku Podlaskim, Bielski Dom Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim. Wśród mieszkańców odczytujących fragmenty powieści znaleźli się przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz uczniowie i nauczyciele z lokalnych szkół – m.in. Wójt Gminy Raisa Rajecka, Burmistrz Miasta Jarosław Borowski, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Wiesław Cieśla, Dyrektor Bielskiego Domu Kultury Agnieszka Bil-Jaruzelska, lokalny poeta i filozof Andrzej Salnikow. Narodowe Czytanie ubarwiła scenografia odwołująca się do czasów rzymskich, zrealizowana od strony kostiumograficznej dzięki zaangażowaniu wolontariuszy działających przy Stowarzyszeniu Kreatywny Bielsk Podlaski. Podobnie jak w ubiegłych latach pracownicy biblioteki przygotowali konkurs tematyczny odnoszący się zarówno do świata przedstawionego, jak i tła historycznego zawartych w książce. Nagrody książkowe ufundowała Gmina Miejska Bielsk Podlaski i Gmina Bielsk Podlaski. Podczas wydarzenia można było uzyskać okolicznościowy stempel akcji Narodowego Czytania.Ta graficzna pamiątka przyozdobiła egzemplarze książek pochodzące z biblioteki i ze zbiorów prywatnych.

Powieść „Quo vadis”odniosła światowy sukces i została przetłumaczona na ponad pięćdziesiąt języków; nie bez znaczenia był kontekst powstania dzieła przypadający na czasy bezpaństwowości narodu polskiego. W tym okresie tworzono ku pokrzepieniu serc. Czasy były ciężkie i nie zanosiło się na odzyskanie niepodległości. Ale nie można było być pasywnym i zarówno dzieła literackie jak i działa malarskie – chociażby Jana Matejki czy Artura Grottgera – wzbudzały nadzieję, pielęgnowały kulturę polską. Ten dorobek kulturalny spowodował, że Rzeczpospolita zrodziła się na nowo – mówił Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Wiesław Cieśla - Obecne wydarzenia czy sytuacje są ważne, natomiast nie możemy tracić kontaktu z historią. Nie ma lepszych pozycji dotyczących czasów zamierzchłych jak twórczość Sienkiewicza, Norwida, Kraszewskiego – naszych wieszczów narodowych. To stanowi o naszej narodowości, kulturze. Tym powinniśmy się szczycić, do tego powinniśmy wracać. Są to rzeczy uniwersalne, ponadczasowe.

Na zakończenie Miejska Biblioteka Publiczna przeprowadziła akcję promującą „Zostań Naszym Czytelnikiem”, zachęcającą do odwiedzenia siedziby biblioteki i skorzystania nie tylko z bogatego księgozbioru dla dzieci i dorosłych, ale również z czytelni dla dzieci i młodzieży wyposażonej w atrakcyjne gry planszowe i multimedialne.

                    

25.08.2016

Prezentacja sprzętu dla niewidomych zakupionego z Budżetu Obywatelskiego 2015  

w Czytelni dla Dzieci odbyła się prezentacja sprzętu dla osób niewidomych zakupionego w ramach projektu „Bez progów i barier – biblioteka dostępna dla niepełnosprawnych”, który został zrealizowany dzięki środkom Budżetu Obywatelskiego 2015. W ramach zadania kupiono tabliczki z napisami w alfabecie Braille’a, listwy antypoślizgowe oraz sprzęt elektroniczny: specjalne lupy, system przywoławczy Call – Hear, dwa stanowiska komputerowe znajdujące się w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży wyposażone w powiększającą klawiaturę z nakładką, mysz powiększającą oraz w programy specjalistyczne: Jaws, Magic, Dolphin Guide. W spotkaniu udział wzięli burmistrz Bielska Podlaskiego pan Jarosław Borowski, pan Aleksander Bożko przedstawiciel Rady Miasta, zastępca wójta Gminy Bielsk Podlaski pan Anatol Filipiuk, szefowa lokalnego oddziału Polskiego Związku Niewidomych pani Irena Korniejew – Nikitiuk, a także niepełnosprawni, którzy testowali nowy sprzęt. Przedstawiciele władz, a także dyrektor MBP pan Wiesław Cieśla podkreślali zgodnie, że zakupione urządzenia z pewnością ułatwią osobom niepełnosprawnym korzystanie z naszej placówki.

                    

11.07 - 22.07.2016

"WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ – 2016"  

w czytelni Oddziału dla Dzieci i Młodzieży odbywały się zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym do lat 12. W trakcie dwutygodniowych spotkań z książką dzieci wykonywały prace plastyczne, poznawały dobre maniery, uczyły sie rozwiązywać rebusy i krzyżówki, poznawały zasady układu i szukania książek na półkach. Wielką radość sprawiły uczestnikom zajęcia kulinarne oraz gry i zabawy. W trakcie spotkań trwających w godz. 11.00-13.00 zawiązało się wiele przyjaźni, a uczestniczyło 23 troje dzieci.

                    

3.06.2016

„Tajemnice ptaków” - spotkanie autorskie z Andrzejem Kruszewiczem  

o godz. 12.00 w Czytelni biblioteki odbyło się spotkanie z ornitologiem, dyrektorem warszawskiego zoo i autorem książek przyrodniczych dr Andrzejem Kruszewiczem pt. „Tajemnice ptaków”. Zostało ono zorganizowane w ramach XXXVII Dni Bielska Podlaskiego. Wśród publiczności obecni byli przedstawiciele władz – burmistrz miasta pan Jarosław Borowski oraz wicestarosta pan Piotr Bożko. Przybyli także uczniowie II LO im. B. Taraszkiewicza wraz z nauczycielem – bibliotekarzem panią Katarzyną Ignatiuk, jak również wielu innych sympatyków i czytelników biblioteki. Nie zabrakło przedstawicieli lokalnych mediów. Pan Kruszewicz bardzo ciekawie i z humorem mówił o życiu i zwyczajach ptaków. Swoją barwną opowieść uzupełnił prezentacją multimedialną zawierającą zdjęcia wielu tych zwierząt. W przystępny sposób dzielił się ze słuchaczami swoją wiedzą, odpowiadał na pytania o to, jak należy opiekować się ptakami i mądrze im pomagać. Publiczność z zainteresowaniem słuchała jego opowieści. Pod koniec spotkania można było otrzymać autograf naszego gościa. W spotkaniu udział wzięło 70 osób.

                    

02.06.2016

Konkurs Krasomówczy „Orator” - edycja VII, pt. "Obyczaje i obrzędy ludowe kultywowane w mojej rodzinie związane z okresem letnim"  

w Czytelni Oddziału dla Dzieci i Młodzieży odbyła się VII edycja Konkursu Krasomówczego „Orator” pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. Do zmagań o tytuł Złotego, Srebrnego i Brązowego Oratora zgłosiło się 19 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. W tym roku młodzi mówcy opowiadali o obyczajach i obrzędach ludowych pielęgnowanych w ich rodzinach w okresie letnim. Jury w składzie Alina Żero, Tomasz Sulima, Joanna Andrzejuk w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych przyznało tytuł Złotego Oratora - Andżelice Nazaruk, Srebrnego Oratora - Annie Musze, Brązowego Oratora – Julii Alicji Jermołowskiej, w kategorii klas I-III gimnazjum Złotego Oratora – Emilii Kindze Kamińskiej, Srebrnego Oratora - Marcinowi Mojsikowi, Brązowego Oratora – Zuzannie Paluszczyk. Wyróżnienia otrzymali Mikołaj Tomczuk i Magda Mucha. Nagrody Oratorom ufundował Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski i Miejska Biblioteka Publiczna, pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.

                    

23.05.2016

Konferencja w ramach "Prologu Dni Pismiennictwa Slowianskiego"  

w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja naukowa zorganizowana w ramach „Prologu Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego”, które miały miejsce w dniach 22- 24 maja. Związane były one z historią naszego miasta, gdzie 520 lat temu na zlecenie Sołtana Sołtanowicza, syna starosty bielskiego powstał Prolog – księga zawierająca żywoty świętych. Właśnie od tytułu tego dzieła piśmiennictwa wywodzi się nazwa imprezy. Konferencja, która odbyła się w bibliotece została zorganizowana przez Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, a nasza placówka była jej współorganizatorem. Wśród gości obecni byli przedstawiciele lokalnych władz – pan Jarosław Borowski – burmistrz miasta Bielsk Podlaski, pan Igor Łukaszuk – przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski oraz pan Piotr Bożko – wicestarosta bielski. Przybyli też przedstawiciele lokalnych mediów. W konferencji udział wzięli naukowcy z Białegostoku, Olsztyna, Warszawy i Łęcznej, a także goście z Białorusi i z Rosji. Prelegenci wygłaszali swoje wystąpienia wzbogacając je prezentacjami multimedialnymi. Referaty dotyczyły historii słowiańskiego piśmiennictwa na Podlasiu, ale także za granicą. Mowa była też o kulturze ludowej i historii cerkwi prawosławnej. Uczestnicy konferencji udali się również do Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, gdzie uroczyście została otwarta Biblioteka im. o. Grzegorza Sosny. Konferencja była okazją do ukazania dziejów dawnego piśmiennictwa oraz podkreślenia jego historycznego znaczenia zarówno dla naszego regionu jak i dla innych krajów.

                    

13.05.2016

„Kochajmy Podlasie” - spotkanie autorskie z Wiesławem Rozbickim  

W ramach XIII Tygodnia Bibliotek w dniu 13.05.2016 r o 16.00 w Czytelni dla Dorosłych MBP odbyło się spotkanie autorskie z Wiesławem Rozbickim pt. „Kochajmy Podlasie”. Autor ten napisał wiele książek, m. in. „Żurawiejka”, „Hej tam Podlasiem” czy „Podchorąży zawsze zdąży”. Był on także wieloletnim dziennikarzem radiowym, prasowym i telewizyjnym, a także redaktorem naczelnym wytwórni filmowej „Czołówka”. Spotkanie odbyło się w kameralnej atmosferze. Razem z pisarzem na spotkanie przybyła też jego żona. Gość bardzo ciekawie opowiadał o swoich inspiracjach twórczych. Wspominał także spędzoną na Podlasiu młodość. Mówił również o swojej pracy i dalekich podróżach, które odbywał. Opowiedział wiele zabawnych anegdot związanych z tym co przeżył w młodości i podczas wielu lat pracy dziennikarskiej i pisarskiej. Publiczność z dużym zainteresowaniem słuchała snutych z poczuciem humoru opowieści pisarza, który odpowiedział też na kilka pytań, jakie padły ze strony publiczności. Na koniec pan Rozbicki podpisał jedną ze swoich książek znajdujących się w zbiorach MBP. W spotkaniu wzięło udział 14 osób.

                    

12-13.05.2016

„Tajemnice książki”  

Nie furtka– wszyscy ją otwierają. Nie ogród – a piękna jak kwiat w maju. Nie zamek – mieszkają w niej królowie. Nie człowiek – a bajkę Ci opowie.

12 maja na lekcję biblioteczną o historii książki przyszły dzieci z Przedszkola nr 9 Leśna Polana i Przedszkola Nr 7 Kubusia Puchatka. Przedszkolaki zapoznały się z historią książki. Bardzo pomocna okazała się prezentacja multimedialna ”Jak powstaje książka”. Atrakcją były „gliniane tabliczki”, na których dzieci mogły pozostawić swoje piktogramy oraz pisanie gęsim piórem i obsadką ze stalówką. Przedszkolaki z „Leśnej Polany” obejrzały wypożyczalnię i Pokój Bajek. „Puchatkowe Tygryski” tradycyjnie przyniosły prace plastyczne i obejrzały wystawę swoich prac , które zostawiły na poprzednich lekcjach bibliotecznych. W zajęciach, które odbyły się w Czytelni dla Dzieci Młodzieży uczestniczyło 46 dzieci.

13 maja kolejna grupa dzieci z Przedszkola Nr 9 Leśna Polana przyszła na lekcje biblioteczną „Historia książki”. 15 przedszkolaków bardzo podobało się pisanie na glinianych tabliczkach oraz gęsim piórem i obsadką ze stalówką.

                    

11.05.2016

Konferencja bibliotekarzy z powiatu bielskiego  

o godz. 11.00 w MBP w Bielsku Podlaskim w ramach XIII Tygodnia Bibliotek, którego tegoroczne hasło brzmi „Biblioteka inspiruje” odbyła się konferencja bibliotekarzy z powiaty bielskiego, pracujących zarówno w placówkach publicznych jak i szkolnych. Udział wzięli goście z naszego miasta i z okolicznych miejscowości – Orli, Bociek, Brańska, Augustowa i Wyszek. Na początku wszystkich uczestników przywitał dyrektor naszej placówki pan Wiesław Cieśla. Wyświetlono nakręcony niedawno film promujący naszą bibliotekę, zaprezentowano również stronę internetową placówki. Podczas wyświetlania prezentacji multimedialnej omówiona została działalność kulturalna prowadzona przez MBP. Goście zwiedzali bibliotekę po remoncie, a następnie każdy z przybyłych opowiedział o tym, jakie inicjatywy i projekty realizowane są w jego placówce. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów między bibliotekarzami, a także do nawiązania współpracy.

                    

10.05.2016

„Lekarz mimo woli”  

Tegoroczna XIII edycja programu Tydzień Bibliotek odbywa pod hasłem „Biblioteka Inspiruje”. 10 maja w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży gościliśmy Grupę Teatralną The M.A.S.K. z Kreatywnego Centrum Kultury w Bielsku Podlaskim. Aktorzy wystąpili ze spektaklem „Lekarz mimo woli” wg Moliera. Gra młodych aktorów zachwyciła licznie przybyłych widzów. Spektakl obejrzało 130 uczniów bielskich szkół. Mimo młodego wieku aktorzy mają na swoim koncie sporo sukcesów. Zajęli I miejsce na Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży i I miejsce na V Białostockich Spotkaniach Teatralnych Zwierciadła. W dniach 9-12 czerwca The M.A.S.K. będzie reprezentować nasze województwo na V Spotkaniach teatralnych Zwierciadła w Rzeszowie. Życzymy naszym aktorom wielu sukcesów i będziemy trzymać za nich kciuki.

czytaj wiecej iBielsk.pl

                    

9.05.2016

"Żubry, wilki i ryjówki"  

9 maja w ramach obchodów XIII Tygodnia Bibliotek w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży o godz. 8.30 odbyło się spotkanie z Tomaszem Samojlikiem, pracownikiem naukowym w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży, a zarazem pisarzem i ilustratorem serii książek dla dzieci o żubrze Pompiku. Pan Tomasz rysuje także komiksy oraz jest autorem książek o innych zwierzętach, takich jak żubr Żorż, wilk Ambaras, wyderka Salwinka czy też maleńka ryjówka Dobrzyk , w których stara się popularyzować wiedzę o przyrodzie i jej tajemnicach. Nasz gość w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiedział dzieciom o życiu króla Puszczy Białowieskiej-żubra. Dowiedzieliśmy się też jak powstawała seria książeczek o żubrze Pompiku. Dzięki panu Tomaszowi poznaliśmy wiele ciekawostek o mieszkańcach Puszczy Białowieskiej, takich jak ta, że wydry nie potrafią pływać od urodzenia, ale muszą się tego nauczyć i kiedy ich futerko staje się nieprzemakalne mama wydra zanosi je do płytkiej wody albo, że ryjówki to najmniejsze ssaki ważące tyle co łyżeczka cukru. Ryjówki to wiecznie głodne ssaki, które dziennie zjadają więcej niż wynosi masa ich ciała i potrafią utworzyć „pociąg" (tak jak dzieci podczas zabawy), aby nie zgubić się we mgle. Dowiedzieliśmy się również, że wkrótce będziemy mogli obejrzeć animowany film o przygodach żubra Pompika, a już obecnie można kupić słuchowisko „Ryjówka przeznaczenia”. Dzieciom bardzo podobały się ciekawostki, które opowiadał nasz gość i miały mnóstwo pytań dotyczących jego twórczości. Na zakończenie spotkania do pana Tomasza Samojlika ustawiła się długa kolejka po książki i autografy. W spotkaniu uczestniczyło 110 uczniów bielskich szkól podstawowych.

czytaj wiecej iBielsk.pl

                    

27.04.2016

„Czym są emocje i jak sobie z nimi radzić „  

w Czytelni Oddziału dla Dzieci i Młodzieży odbył się wykład psycholog Kingi Włodkowskiej z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALLEGRO w Białymstoku. Tematem wykładu „Czym są emocje i jak sobie z nimi radzić „ adresowanym do rodziców i opiekunów rozpoczęliśmy zajęcia w ramach Akademii Rodzica.

                    

25.04.2016

Święto Książki w bibliotece  

23 kwietnia to szczególny dzień dla wydawnictw, księgarni, bibliotek i wiernych czytelników. Tego dnia od wielu już lat obchodzony jest uroczyście Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Bibliotekarze z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży wraz z księgarzami z bielskich księgarni Domu Książki i przedszkolakami uczcili ten dzień 25 kwietnia br. Dzieci z Przedszkola Nr 9 Leśna Polana obejrzały prezentację multimedialną poświęconą Międzynarodowemu Dniu Książki dla Dzieci i Światowemu Dniu Książki i Praw Autorskich, słuchały bajek i opowieści czytanych przez księgarzy i bibliotekarzy, odgadywały zagadki z czarodziejskiego kufra. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały od księgarzy pamiątkowe zakładki i kupony rabatowe upoważniające do zakupu książek z 20% zniżką. W zajęciach uczestniczyło 19 dzieci.

                    

13.04.2016

II edycja Konkurs Z Ksiązką przez wieki  

o godz 9.00 w Czytelni dla Dorosłych odbyły się eliminacje międzyszkolne II edycji konkursu wiedzy „Z książką przez wieki” zorganizowane z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich przez Dział Udostępniania i Informacji MBP. W konkursie udział wzięli uczniowie z bielskich szkół średnich - I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki i Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta, którzy przyszli do biblioteki z nauczycielami bibliotekarzami – Panią Alicja Burzyńską, Wierą Koc i Bożeną Więckowską. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów. Testy sprawdzające wiedzę na temat historii książki zostały sprawdzone przez trzyosobową komisję, która wyłoniła zwycięzców. Wszyscy uczestnicy na zakończenie otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.

                    

6.04.2016

Spotkanie z Małgorzatą Prokopiuk  

w Czytelni dla Dorosłych odbyło się spotkanie z Małgorzatą Prokopiuk – pochodzącą z naszego miasta dziennikarką i prezenterką TTV. Udział w nim wzięli uczniowie bielskich szkół średnich: II LO im. B. Taraszkiewicza, którzy przyszli wraz z opiekunami – polonistką panią Mirosławą Maleszewską, I LO im. T. Kościuszki wraz z nauczycielem – bibliotekarzem panią Bożeną Więckowską i ZS Nr 3 im. Wł. St. Reymonta pod opieką nauczyciela – bibliotekarza pani Wiery Koc. Przybyli także inni sympatycy i czytelnicy biblioteki. Na początku wszystkich powitał dyrektor MBP pan Wiesław Cieśla. Pani Prokopiuk bardzo ciekawie opowiadała o swojej pracy i specyfice zawodu, który wykonuje. Zdradziła sekrety telewizyjnej „kuchni”, mówiła też o tym, jakie cechy i umiejętności powinna posiadać osoba chcąca zostać dziennikarzem. Wspominała także swoją młodość spędzoną na Podlasiu i początki zawodowej drogi, odpowiedziała na pytania publiczności. Impreza była otwarta dla wszystkich chętnych. Udział wzięło 110 osób.

                    

2.04.2016

"NOC Z ANDERSENEM"  

2 kwietnia 2016r. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim po raz pierwszy zorganizowano ” NOC Z ANDERSENEM”. Nazwa imprezy przypomina o święcie książki dziecięcej, które obchodzone jest na całym świecie 2 kwietnia, dla upamiętnienia dnia urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andresena (w tym roku 211). Dzieci przybyły do biblioteki wraz z rodzicami na godz. 19.00 Uczestnicy imprezy, aby wejść na salę musieli przejść przez 4-metrowy tunel i uzyskać stempel Oddziału dla Dzieci i Młodzieży. Przybyłych gości powitał Dyrektor wraz z bibliotekarzami działu dziecięcego. W trakcie spotkania na dzieci i rodziców czekało wiele niespodzianek i atrakcji, m.in.: - przybycie H. Ch. Andersena, - prezentacja multimedialna, przedstawiająca życie i twórczość Andersena, - wykonanie reklamy jednej z baśni H. Ch. Andersena, - przybycie księżniczki, która czytała baśnie H. Ch. Andersena, - kolacja, której główna potrawą była pizza, - zabawy z chustą Klanza, - nocny spacer po bibliotece, którego nie zakłóciła czarownica na miotle ani nietoperze, - rysowanie wierszyków z zawiązanymi oczami, - konkursy związane z nazwiskami pisarzy i zawodami ludzi biorących udział w powstawaniu książki, - poszukiwanie pięciu ziarenek grochu ukrytych w bibliotece, - kalambury, gdzie za pomocą gestów należało przedstawić przysłowie, - zagadki z magicznego kuferka. Na zakończenie imprezy wszystkie dzieci otrzymały Certyfikat, który upoważnia do wypraw w świat książki oraz pamiątkowe balony i o godz. 23.00 wraz z rodzicami wróciły do domu. Spotkanie „Noc z Andersenem”, przygotowane we współpracy z członkami bielskiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, znakomicie się udało i dostarczyło 40 uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń. Wszystkim dzieciom i rodzicom dziękujemy za wspaniałą zabawę i wspólnie spędzony czas. Zapraszamy w 2017 roku na następną „Noc z Andersenem”.

                    

22.03.2016

Promocja książki Artura Zygmuntowicza pt. „Ziemia o ludzkiej twarzy: szlakiem romantyków i pozytywistów”  

w Czytelni dla Dorosłych MBP odbyła się promocja książki Artura Zygmuntowicza pt. „Ziemia o ludzkiej twarzy: szlakiem romantyków i pozytywistów”. Stanowi ona zapis rowerowej podróży autora po Polsce wschodniej i spotkań z ciekawymi ludźmi zamieszkującymi te tereny. Wśród bohaterów reportażu jest też dwóch bielszczan: panowie Jan Mikołuszko oraz Andrzej Weres, który był obecny na spotkaniu. Autor bardzo ciekawie opowiadał o swojej wyprawie. Zaprezentował zdjęcia miejsc, które odwiedził, mówił o spotkanych po drodze ludziach i ich niezwykłych pasjach. Pokazał publiczności jedną z pamiątek przywiezionych z wyprawy – piękne zdobione jajko wykonane przez jednego z bohaterów reportażu. Przeczytał także fragment książki. Spotkanie odbyło się w kameralnej atmosferze. Publiczność bardzo uważnie i z zainteresowaniem słuchała opowieści Zygmuntowicza. Po zakończeniu imprezy można było też kupić książkę i otrzymać autograf autora.

                    

14.03.2016

„Zabytki Bielska Podlaskiego widziane oczami dziecka”  

w Czytelni dla Dzieci i Młodzięży Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy „Zabytki Bielska Podlaskiego widziane oczami dziecka” w ramach projektu realizowanego przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej ph „Poznaj Bielsk Podlaski ze Znaczkiem Turystycznym”. Wystawę można obejrzeć w godzinach pracy biblioteki.

                    

09.03.2016

„Kobieta w poezji, prozie i piosence”- występ Grupy Teatralnej Rokitnica  

w Czytelni biblioteki odbył się występ Grupy Teatralnej „Rokitnica” działającej przy Domu Pomocy Społecznej Rokitnik w Białowieży. Na widowni zasiedli uczniowie ZSZ Nr 3 im. Wł. St. Reymonta, którzy przyszli pod opieką pani Wiery Koc – nauczyciela – bibliotekarza, a także uczniowie II LO im. B. Taraszkiewicza wraz z nauczycielami: panem Sławomirem Nieźwieckim i panią Eugenią Opalińską. Przyszli także członkowie Koła Diabetyków, Koła Seniora oraz inni czytelnicy. Pensjonariusze przedstawili przygotowany z okazji Dnia Kobiet pod kierunkiem pani Anny Leoniuk spektakl pt. „Kobieta w poezji, prozie i piosence”. Przedstawienie było bardzo różnorodne. Artyści wystąpili w specjalnie przygotowanych strojach. Zaprezentowali układ choreograficzny, który spodobał się publiczności nagradzającej artystów gromkimi brawami. Przedstawili również kilka zabawnych scenek pokazujących różne oblicza kobiet i ich rolę w różnych sferach, zwłaszcza w życiu domowym. Humorystyczną ilustracją do tego była piosenka Danuty Rinn „Gdzie ci mężczyźni”. Na koniec jedna z uczestniczek zaśpiewała piosenkę z repertuaru Piotra Rubika „Na skrzydłach roztańczonych marzeń”. Artyści jak zwykle włożyli w swój występ wiele serca i zaangażowania. Po zakończeniu przedstawienia głos zabrał dyrektor biblioteki pan Wiesław Cieśla. Zwrócił się on szczególnie do młodzieży, podkreślił, że stosunek do osób niepełnosprawnych i umiejętność empatycznego zachowania się wobec nich, to rodzaj ważnego egzaminu, którego zdanie świadczy o dojrzałości człowieka. W imprezie wzięło udział 80 osób.

                    

06.03.2016

Promocja książki Doroteusza Fionika

pt. „Bieżeństwo. Droga i powroty. 1915 – 1922”  

o godz. 15.00 w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim odbyła się promocja książki Doroteusza Fionika pt. „Bieżeństwo. Droga i powroty. 1915 – 1922”. Spotkanie zostało zorganizowane przez naszą placówkę wspólnie z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, a poprowadził je recenzent książki dr Wital Kornieluk - historyk z Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały. Drugim gościem z Białorusi była pani Łarysa Bycko z brzeskiego Centrum Społeczno – Kulturalnego. Zaproszenie przyjęli też przedstawiciele władz miejskich : pan Jarosław Borowski -burmistrz miasta, pani Tamara Korycka – sekretarz miasta oraz pan Eugeniusz Jakubowski – kierownik Referatu Kultury i Oświaty. Obecna była też pani Maria Babulewicz reprezentująca BDK, pani Barbara Babulewicz - prezes Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej oraz pani Antonina Troc – Sosna wraz z rodziną. Przyszli też inni sympatycy biblioteki, nie zabrakło wielu przedstawicieli lokalnych mediów. Na początku wystąpiła grupa teatralna „Antrakt” z Bielskiego Domu Kultury. Aktorzy zaprezentowali przedstawienie pt. „Bieżeństwo i dzieci” przygotowane pod kierunkiem pani Elżbiety Fionik. Po jego zakończeniu i powitaniu wszystkich przez dyrektora MBP pana Wiesława Cieślę słowo wstępne na temat promowanej książki wygłosił dr Wital Kornieluk, który opowiadał o historii bieżeństwa w naszym regionie. Autor książki pan Doroteusz Fionik mówił o historii jej powstania, dziękował wszystkim, którzy przez wiele lat dzielili się swoimi wspomnieniami z bieżeństwa. Na koniec głos zabrał burmistrz miasta pan Jarosław Borowski, który także podkreślił wagę tamtych wydarzeń dla lokalnej społeczności i podziękował wszystkim za przybycie. W czasie spotkania pokazana została prezentacja multimedialna na temat bieżeństwa, można też było obejrzeć wystawę fotografii z widowiska historycznego przedstawiającego wyjazd na bieżeństwo i bitwę o Bielsk Podlaski w 1915 roku, które odbyło się latem w Studziwodach. Była także możliwość zakupienia prezentowanej książki i innych pozycji wydanych przez Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Spotkanie bardzo podobało się licznie zgromadzonej publiczności. Po jego zakończeniu goście udali się na poczęstunek. Udział wzięło 130 osób.

                    

10.02.2016

Warsztaty komputerowe dla seniorów w bibliotece  

w godzinach 9.00-10.30 i 12.00 -13.30 w Czytelni Internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim odbyły się warsztaty komputerowe dla seniorów poprowadzone przez pracownika biblioteki pana Wiesława Dawidziuka. Warsztaty dotyczyły podstaw obsługi komputera. Uczestnicy uczyli się korzystać z klawiatury i myszy, poznawali także edytor tekstu i przeglądarki internetowe. Zajęcia te są zaplanowane jako cykliczne, będą odbywały się w środy.

czytaj wiecej iBielsk.pl

                    

09.02.2016

Spotkanie autorskie z Anną Zajączkowską pt. „Powrócę wierszem”  

w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie autorskie z poetką Anną Zajączkowską pt. „Powrócę wierszem”. Autorka czytała swoją poezję. Zaprezentowała również zrobione przez siebie fotografie. Towarzyszyli jej dwaj gitarzyści, panowie Jarosław Usakiewicz i Jacek Krasucki, którzy śpiewali jej utwory do własnych kompozycji. Ich występ wzbogacił i urozmaicił spotkanie, pokazał, że poezja nie musi być czymś niezrozumiałym. Został też bardzo ciepło przyjęty przez słuchaczy. Można było również nabyć książkę i otrzymać autograf autorki. Spotkanie odbyło się w kameralnej atmosferze, a nastrojowa liryczna twórczość poetki bardzo spodobała się publiczności. Obecni byli członkowie Koła Diabetyków, Koła Seniora oraz inni sympatycy biblioteki.

czytaj wiecej iBielsk.pl

                    

16.12.2015

Uroczyste otwarcie wyremontowanej Miejskiej Biblioteki Publicznej  

16 grudnia 2015 roku w Bielsku Podlaskim odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Biblioteka miejska przeszła gruntowny remont i jest teraz jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce. Prace trwały półtora roku. Remont i wyposażenie wykonano w całości ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - Bielsk Podlaski to nie tylko dynamicznie rozwijająca się przedsiębiorczość, ale także dobrze rozwinięta oświata i wysoka kultura. I to właśnie tym celom ma służyć wyremontowany obiekt Miejskiej Biblioteki Publicznej – podkreślał Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski. Burmistrz dokonał oficjalnego otwarcia biblioteki po remoncie w towarzystwie: Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Walentego Koryckiego, Wicestarosty Bielskiego Piotra Bożki, Przewodniczącego Rady Miasta Igora Łukaszuka, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Wiesława Cieśli i młodej czytelniczki Magdaleny Muchy. Wiesław Cieśla mówił, że nowoczesna i skomputeryzowana biblioteka to wspaniały sukces miasta i jego mieszkańców.

czytaj wiecej iBielsk.pl

Listy gratulacyjne:

Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - plik pdf: Otwórz

Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego - plik pdf: Otwórz

Grzegorz Gauden Dyrektor Instytutu Książki - plik pdf: Otwórz

Fundacja Orange

Biblioteka bierze udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek"...

czytaj wiecej

Uwolnij Książkę

Biblioteka bierze udział w programie "UWOLNIJ KSIĄŻKĘ"...czytaj wiecej

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej... czytaj wiecej